MC Totaal Service heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in verschillende gebieden, welke nader zijn toegelicht op de specialisatie pagina’s.