Een overzicht van projecten welke MC Totaal service door de loop der tijd heeft volbracht.